Sistem Darjah Kebesaran Negeri Melaka

Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Ketua Menteri Melaka
Aras 2 Blok Temenggung Kompleks Seri Negeri
No.Tel : 06-2307787 / 7430 / 7724
Emel : admin_epingat@melaka.gov.my