Sistem Darjah Kebesaran Negeri Melaka

TARIKH AKHIR PENDAFTARAN BORANG EPINGAT TELAH TAMAT

Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Ketua Menteri Melaka
Aras 2 Blok Temenggung Kompleks Seri Negeri
No.Tel : 06-2307787 / 7430 / 7724
Emel : admin_epingat@melaka.gov.my

Garis Panduan Proses Permohonan Tahun 2021

 1. Permohonan epingat Tahun 2021 adalah melalui permohonan secara individu.
 2. Pemohon perlu memohon untuk mendapatkan ID dan Kata Laluan. Sekiranya berjaya, ID dan Kata Laluan akan diberi melalui emel yang didaftarkan.
 3. Pemohon perlu melengkapkan borang sebelum mencetak dan mendapatkan pengesahan pencadang secara bersemuka. Borang perlu BERTANDATANGAN dan COP RASMI (warna biru sahaja) oleh pencadang.
 4. Borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada urusetia melalui alamat berikut :
  Bahagian Khidmat Pengurusan
  Jabatan Ketua Menteri Melaka
  Aras 2, Blok Temenggong
  Seri Negeri, Hang Tuah Jaya
  75450 Ayer Keroh
  Melaka
 5. Tarikh tutup permohonan dan penyerahan borang adalah pada atau sebelum 30 November -0001. Hanya permohonan yang mematuhi garis panduan dan syarat-syarat seperti di atas sahaja akan diproses. Sebarang surat-menyurat selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.
 6. Calon yang layak dan berjaya akan dihubungi melalui surat tawaran.


Makluman Awal Gangguan Ke Atas Capaian Sistem

Adalah dimaklumkan bahawa gangguan gangguan ke atas capaian sistem akan berlaku berikutan Kerja-Kerja Penyelenggaraan bagi Perkhidmatan Domain Name Server (DNS) dan Infrastruktur Rangkaian Melaka*Net pada 17 dan 18 Julai 2021 (Sabtu & Ahad).

Segala kesulitan amatlah dikesali. Terima kasih.
- Pentadbir Sistem ePingat -